Girişimci İş Adamları Vakfı

Bahariye Melek Yatırım (Bahariye Business Angels) Nedir? 

Bahariye Business Angels, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) çatısı altında kurulan bir melek yatırım ağı olup; kısa adı BBA’dır. 

Temelleri 2013 yılında atılmış olup ülke ekonomisinin kalkınmasına, istihdama katkı sağlamak, girişimcilere yol göstermek ve onlara finansal olarak destek olmak amacıyla kurulmuştur. Bahariye Businness Angels, üretken, farklı ve katma değeri yüksek projeleri desteklemektedir. 

Start Up (Başlangıç) aşamasında ya da ileri aşamadaki girişimcilere; fon ve mentörlük (danışmanlık) sağlamak amacıyla kurulan Bahariye Business Angels’ın vizyonu; Globalleşen Dünya’da, katma değeri yüksek ve küreselde marka olabilecek girişimler oluşturmak. 

Bahariye Business Angels’ın misyonu; başarılı girişimlerin oluşması için fırsat yaratmak ve girişim ekolojisini güçlendirmek

Hedefler;

  • Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamak
  • Girişimcilik eko sistemini güçlendirmek
  • Türkiye’nin önde gelen ağı olmak
  • Yenilikçi, katma değeri yüksek girişimler yaratmak 

Etik Değerler;

  • Şeffaflık
  • Dürüstlük
  • Tarafsızlık
  • Saygınlık ve Güvenirlilik